Disclaimer

Disclaimer

De teksten, beeldmateriaal en ontwerpen op deze website zijn van eigendom van Slagerij Sijt Buis of van de wettige eigenaar(s) van wie een licentie is verkregen.

Het is niet toegestaan om deze site of gedeelten daarvan zonder schriftelijke toestemming te kopiëren op gedeelte daarvan openbaar te maken.

Wij behouden ons het recht voor om met onmiddellijke ingang eventuele wijzigingen op de website zo enige kennisgeving door te voeren.

De prijzen op de website zijn inclusief BTW. Slagerij Sijt Buis. Gespecificeerde nota’s kunnen worden opgevraagd via info@slagerijsijtbuis.nl. Het kan zijn dat er fouten of onvolledigheden in prijzen , diensten of producten op onze site staan. Wij behouden ons het recht voor om deze fouten en prijswijzigingen aan te passen.

Slagerij Sijt Buis is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.